Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για το ΙΚΑ 07.02.2011 Για την ενημέρωση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, των συνεργαζομένων με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ Ιατρών, των Φαρμακοποιών

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Από Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ, όπου αυτές λειτουργούν και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, όλων των ειδικοτήτων.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 


1. Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ μπορεί να επιλέξει έναν από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και να κλείσει ο ίδιος ραντεβού για να εξεταστεί και να λάβει τη συνταγή για τα φάρμακά του.

Το μοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος είναι το βιβλιάριο υγείας του.

Οι εξετάσεις γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου, όπως και η προμήθεια των φαρμάκων για τα οποία καταβάλλεται μόνο η συμμετοχή που προβλέπεται.

2. Ο ασφαλισμένος μπορεί να ενημερωθεί για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ από το διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ika.gr. Μπορεί επίσης να ενημερωθεί από τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ.

3. Από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ στον αριθμό 184, για να ενημερώνονται για τους ιατρούς κάθε περιοχής που είναι συμβεβλημένοι με ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Επίσης, από το ίδιο κέντρο θα ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.

4. Για τις εργαστηριακές εξετάσεις, εφόσον αυτές αναγράφονται στα παραπεμπτικά των ιατρών, οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται, εκτός των μονάδων του ΙΚΑ και από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, με άρση του προβλεπομένου πλαφόν.

5. Για τη διανομή των συνταγολογίων στους ασφαλισμένους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Μέχρι τότε, οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Μετά την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης των ατομικών συνταγολογίων στους ασφαλισμένους, θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης του νέου τρόπου συνταγογράφησης σε αυτά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΙΑΤΡΟΣ

Οι ιατροί του ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ, που αποδέχονται την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους ασφαλισμένους ΙΚΑ, θα δέχονται τους ασφαλισμένους στα ιατρεία τους.

Σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση συνταγής χορήγησης φαρμάκων, θα χρησιμοποιούν τα ατομικά τους έντυπα αναγραφής φαρμάκων. Στα έντυπα αυτά θα αναγράφονται τα στοιχεία ασφαλισμένου, ο ΑΜΚΑ ιατρού και ασθενούς , η ημερομηνία και η ώρα εξέτασης, το διακριτικό "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ" ή "ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ", καθώς και ο ειδικός τους αριθμός στον ΟΑΕΕ, η χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή και η αντίστοιχη συμμετοχή. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση γίνεται με τις οριζόμενες από τα Προεδρικά Διατάγματα διατάξεις.

Σε περίπτωση απλής ιατρικής επίσκεψης ο ιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει σε διαφορετική σελίδα του ατομικού του εντύπου τα ως άνω στοιχεία υπογεγραμμένα επιπλέον από τον ασθενή. Σε μηνιαία βάση τα έντυπα αυτά θα υποβάλλονται στο Ίδρυμα προκειμένου να αποζημιωθούν οι γιατροί με βάση τις διατάξεις του ΠΔ/τος 127/05 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄). Ο ιατρός αποζημιώνεται για κάθε ιατρική πράξη με τις αμοιβές που ορίζονται από το κρατικό τιμολόγιο. Η αμοιβή καταβάλλεται από το ΙΚΑ εντός 45 ημερών από την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης.

Σε περίπτωση παραπεμπτικού παρακλινικών εξετάσεων επαναλαμβάνεται η ως άνω διαδικασία σε διαφορετική σελίδα του ατομικού εντύπου του ιατρού.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

Ο φαρμακοποιός εκτελεί τη συνταγή που αναγράφεται στο ατομικό έντυπο του θεράποντος ιατρού με επικόλληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια) των χορηγούμενων φαρμάκων, με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία ιατρού και ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα Προεδρικά Διατάγματα για τη συνταγογράφηση και τη διάθεση των φαρμάκων. Η εκτέλεση της συνταγής πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Η εξόφληση των συνταγών γίνεται από το ΙΚΑ με την ίδια διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Για τις συνταγές που εκτελούνται μέχρι την χρήση των ατομικών συνταγολογίων από τους ασθενείς, δεν απαιτείται θεώρηση.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ

Τα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με το ΙΚΑ, εκτελούν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, με παραπεμπτικά ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ ή τον ΟΠΑΔ, εφόσον σε αυτά αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιατρού και του ασφαλισμένου.

Για την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών δεν απαιτείται θεώρηση, ενώ για τη μεταβατική περίοδο δεν ισχύει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εξετάσεων (πλαφόν).

Η εκτέλεση των εξετάσεων πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου.

Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλονται στο ΙΚΑ συγκεντρωτικές καταστάσεις παραπεμπτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εξόφλησή τους.

Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φαρμακοποιών, των ιατρών, των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων, έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011. Στη ρύθμιση προβλέπεται η νομιμοποίηση της πληρωμής από το ΙΚΑ κάθε ιατρικής πράξης (απλές εξετάσεις, διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα) που γίνεται για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής.


Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ο Υπουργός Υγείας Ο Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ


Πηγή: http://fapes-mapes.blogspot.com/2011/02/07022011_08.html

10 σχόλια:

 1. ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΙΚΑ,ΚΑΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επιτέλους πέρασε και κάτι καλό όλο δυσάρεστα ακούμε τελευταία είτε από νόμους, είτε από νομοσχέδια, εγκυκλίους, ΚΥΑ, αποφάσεις και ειδήσεις.
  Τα καλά πρέπει να επιβραβεύονται.
  Καλό βράδυ να έχεις aoratos. :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΛΑ,ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΟΜΩΣ .ΚΑΛΟ Σ/Κ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εγώ πάλι γιατί νομίζω πως είναι το μοναδικό από τότε που ανέλαβε η Κυβέρνηση αυτή;
  Την Καλημέρα μου και καλό Σ/Κ και σε σένα φίλε aoratos.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ,ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΑΙΝΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ,ΤΟ ΠΟΙΟ ΟΡΘΟΤΕΡΟ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΣΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΗΡΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ,ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΨΕΥΤΗ ΝΑ...ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΕΧΕΙ....ΤΟ ΠΑΙΝΤΙ...ΚΑΠΟΥ ΘΑ ΤΡΕΧΕΙ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙ,ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΤΟΥ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΦΙΛΟΙ ΣΟΣΙΑ-ΛΗΣΤΕΣ,ΜΠΟΥΜΠΑΡΑΚ ΚΛΠ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Καλημέρα aoratos!!!!!!!!
  Το τέλος το βλέπεις κοντά ή μακρυά;
  Ρωτάω για να μην περιμένω και απογοητεύομαι.....που δεν ήρθε ακόμα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΜΑΊΟ,ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ, Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. aoratos, εξαιρετικός πολιτικός και κοντά στον κόσμο, απλά για ένα μικρό διάστημα (ευτυχώς μικρό) πηγαινοερχόντουσαν στο γραφείο του άτομα άσχετα με το κόμμα, και γενικά όχι καλύτεροι χαρακτήρες που δεν θέλω να κατονομάσω, άτομα που όπου φυσάει ο άνεμος πάω, και αποδείχτηκε αυτό βέβαια στις δημοτικές εκλογές!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ANGEL, καλή σου μέρα!!!!!!!!!!!!!!! Σου εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.