Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

40 Κάνοντας τη Διαφορά.

Εάν κάθε κόκκος άμμου έλεγε: Ένας κόκκος δεν κάνει ένα βουνό ...

δεν θα υπήρχε η γη. 
Εάν κάθε σταγόνα νερού έλεγε: Μια σταγόνα δεν κάνει έναν ωκεανό ...
δεν θα υπήρχε θάλασσα.